Praktijk

praktijkIn de afgelopen jaren heb ik veel cursussen gevolgd. De cursussen die mij het meest beïnvloed hebben en er mede voor zorgden dat ik een goede allround logopedist ben:

Logopedie en tandheelkunde,- dyslexie bij kinderen,- fonologisch onderzoek en behandeling bij jonge onverstaanbare kinderen,- stemtherapie bij beroepssprekers, CVT (Complete Vocal Therapy) en UVT (Universal Voice Therapy), meer dan larynxmanipulatie, – ontelbare stemcursussen, -webinars, – kindercoach, Elastisch therapeutisch Tapen.

Naast werkervaring in het verpleeghuis en school voor slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak-taalstoornissen, heb ik de afgelopen jaren veel met kinderen gewerkt met Selectief Mutisme. Hier heb ik mijn specialisme van gemaakt. Tevens heb ik zoveel transgenders in de praktijk dat genderdysforie ook een specialisatie is geworden.
Ik heb ervaring opgedaan met het werken met een gelaryngectomeerde en heb mij hierin ontwikkeld. Voor een logopedische behandeling na een laryngectomie ben ik inzetbaar in zowel Groningen, Drenthe als Friesland.

Kwaliteit
Naast het feit dat de praktijk aan de kwaliteitseisen voldoet, is voor mij de echte kwaliteit het persoonlijke aspect: dat ik mijn logopedische kennis zo overdraag dat ieder kind/ volwassenen er optimaal gebruik van kan maken. Dat de manier van behandelen aansluit bij ieder individu, zodat er vanuit enthousiasme en motivatie veel geleerd kan worden.

Ik sta ingeschreven in het basisregister en in het periodieke kwaliteitsregister. Tevens ben ik lid van de NVLF.

NVLF%20Kwaliteitsrigister%20Paramedici%20Abcoude%20LogopedieVergoeding
Logopedie wordt volledig vergoed door de basisverzekering voor ziektekosten t/m 18 jaar. Vanaf 18 jaar gaat logopedie eerst van jouw eigen risico af. Je hoeft dus niet aanvullend verzekerd te zijn. Voorwaarde is dat je wordt doorverwezen door een arts. Dit kan een huisarts, specialist of tandarts zijn.

Behandeling
De behandeling is wekelijks een half uur. Indien noodzakelijk kan de behandeling bij u thuis plaatsvinden.

Overleg derden
Na toestemming van de ouders/ verzorgers, van jouzelf, kan ik overleggen met diegenen die je hebt aangevinkt. Voorbeelden van overleg is met KNO-arts, genderteam, orthodontist, huisarts, consultatiebureauarts, peuterspeelzaalleidsters.  Wanneer het wenselijk is om samen met de leerkracht te overleggen, kom ik observeren in de klas. Daarna vindt er overleg met de leerkracht plaats.