Privacybeleid

Bij Logopedie Beetsterzwaag gaan wij serieus om met uw persoonsgegevens. Hoe wij hier invulling aan geven kunt u lezen in ons Privacyregelement en via het Verwerkersovereenkomst kunt u zien welke gegevens verwerkt worden en door wie.

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als logopedist voor het uitvoeren van een verantwoordelijke logopedische behandeling over u vast moet leggen.
Hiervoor moet een Toestemmingsformulier privacybeleid ingevuld worden. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming.