Vragen

vragenAls ouder en/of leerkracht denk ik ‘uiteindelijk komen de letters toch wel vanzelf’.
Dat klopt helemaal, uiteindelijk zullen echt wel de letters komen. Maar in die tussentijd is het kind moeilijk te verstaan, heeft veel woorden verkeerd aangeleerd. Vaak merk je dat kinderen onzeker worden en zelfs faalangstig. Wanneer een kind met drie jaar een letter niet kan uitspreken/ vervangt, dan adviseer ik logopedie. Als ouder/ verzorger/ leerkracht leer ik je hoe je het kind gericht kan helpen.


Volgens mijn zorgverzekeraar heeft hij geen overeenkomst met ‘logopediepraktijk Beetsterzwaag’. Is dat geen probleem of moet ik een andere logopedist zoeken?!
Het is mogelijk dat u een zorgverzekeraar heeft, waarvan nog niemand in de praktijk hem had. Dan moet ik een overeenkomst aanvragen. Dit heeft echter geen invloed op de behandeling. Logopedie wordt altijd vergoed en kan direct starten.

De peuterspeelzaalleidster zegt dat mijn kind naar logopedie moet. Is hij/ zij daar niet te jong voor?
Vanaf twee jaar komen kinderen al bij mij in de praktijk. Wanneer je kind bijna niet praat of het praat onduidelijk bedenk dan: in de leeftijd van 2 ½ tot 4 jaar leert een kind ruim 1000 woorden uitspreken. Het gaat in die periode ruim 3000 extra woorden begrijpen. Wanneer je al het aangebodene niet kan verwoorden is dit frustrerend. Ook heb je een woord in 1 tel verkeerd aangeleerd en duurt het veel langer om die automatisme weer goed te krijgen!!!

Mijn advies: je kunt nooit vroeg genoeg starten met logopedie! Wanneer blijkt dat logopedie niet nodig is, dan zal ik dat al snel aangeven!


Hoe lang duurt een behandelperiode?
Alle behandelingen zijn anders, want niemand heeft exact dezelfde klacht. Het hangt ook af van het feit of er thuis veel geoefend wordt (zodat het geleerde kan inslijpen in het dagelijkse leven). Wanneer u hier gerichte vragen over heeft, kunt u het beste telefonisch contact met mij opnemen.


Mijn kind praat alleen Fries en kan zich in het Nederlands niet goed uitdrukken. Wanneer kan logopedie iets betekenen? Wanneer de moedertaal voldoende is, is er geen sprake van een taalontwikkelingsstoornis. Maar als de moedertaal ook niet voldoende is, dan kan logopedie iets betekenen. Wees consequent in het praten met uw kind: of in het Fries of in het Nederlands. Praat zelf niet twee talen door elkaar!


Kan logopedie ook iets betekenen voor kinderen van 12-18 jaar? Zeker!
Vooral in deze leeftijdscategorie zie je veel kinderen die een beugel krijgen: oro-myofunctionele therapie wordt dan vaak al aanbevolen door de orthodontist en is zeker noodzakelijk. In deze ontwikkelingsperiode is communicatie en uiterlijk belangrijk. Steeds meer zie ik kinderen die onduidelijk spreken/ slissen en die daar iets aan willen veranderen! Ook wil de stem in deze leeftijdsfase nog wel eens veranderen en kan heesheid ontstaan.


Wat is jouw behandelgebied? En ben ik vrij om te kiezen welke logopedist ik neem?
Ik behandel niet alleen mensen uit Beetsterzwaag en de rest van Opsterland. Ook uit Smallingerland en de rest van Friesland. Vooral voor specifieke behandelingen komen mensen van verder (uit Noord-Nederland). Natuurlijk is iedereen welkom en je moet die logopedist uitzoeken waar je een goed gevoel bij hebt. De afstand moet dan geen rol spelen……


Heb je ook een wachtlijst?
Momenteel is er geen wachtlijst!


Ik ben een transgender persoon en sta ingeschreven bij een genderteam. Kan ik gedurende de lange wachtlijst periode al naar logopedie? Aangezien logopedie los staat van andere behandelingen omtrent de genderdysforie, kan je er voor kiezen om al met jouw stem aan de gang te gaan. Het is vaak al lastig genoeg om in het verkeerder gender aangesproken te worden. Wees je wel bewust ervan dat je veel moet oefenen en dat de stem niet van vandaag op morgen anders zal klinken. Ik ben gespecialiseerd in transgender personen; leuk om ook eens te kijken op genderdysforie