Stem

stemprobleemWanneer kan logopedie bijvoorbeeld iets betekenen:

  • Je hebt last van heesheid of soms valt de stem helemaal weg
  • Je kunt niet meer van je stem op aan. Hij laat je in het dagelijkse leven in de steek
  • In je werk heb je je stem veel nodig, maar steeds vaker heb je keel/ stemklachten
  • heb je last van hyperventilatie of is je ademing met stemgeven niet goed
  • klinkt de stem van je kind rauw en/ of komt er weinig geluid uit na veel stemgebruik
  • hulp bij spreken na een laryngectomie (de ervaring in  het behandelen van een gelaryngectomeerde is bij mij aanwezig. In de Noordelijke provincies Friesland, Groningen help ik u graag!)

Een stem kan prettig zijn om naar te luisteren, waarbij helderheid en melodie een rol spelen. Soms klinkt de stem vermoeiend, saai of vervelend. Hoge stembelasting, veelvuldig of langdurig contact met schadelijke stoffen, stemmisbruik of foutief stemgebruik kunnen leiden tot stemproblemen of stemstoornissen.

In mijn werken met de stem streef ik naar een balans tussen de technische aspecten, die zorgen voor houvast, en de mens achter de stem, die voor de bezieling en de expressie zorgt.

(professional)