Taal

commWanneer kan logopedie bijvoorbeeld iets betekenen:
 • Met 2 jaar brabbelt je kind, maar zegt geen woordjes en/of het communiceert niet tot nauwelijks
 • je bent 4 jaar en praat in 3-4 woord zinnen
 • je Nederlands is onvoldoende, maar ook in je moedertaal maak je geen goede zinnen
 • je bent 5 jaar en wilt iets vertellen, maar hebt moeite om het te verwoorden
 • je neemt de nieuwe woorden niet snel op en hebt maar weinig woorden tot je beschikking
 • je maakt veel fouten in de taalregels en twijfelt of dat voor je leeftijd normaal is

Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar contact kunnen hebben, onze gedachten en gevoelens kenbaar kunnen maken en duidelijk kunnen maken wat we willen en denken. Voor ieder mens, jong of oud, is taal van groot belang. Wanneer iemand problemen heeft met taal, staat dit een goede communicatie in de weg. Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals gedragsproblemen.

De taalontwikkeling van kinderen verloopt volgens een bepaald patroon en er zijn minimumnormen:

 • 1 jaar: het kind brabbelt veel en gevarieerd.
 • 1½ jaar: het kind heeft een woordenschat van tenminste 5 woorden.
 • 2 jaar: het kind spreekt in zinnen van 2 woorden, b.v. ‘daar auto’, ‘papa weg’.
 • 3 jaar: het kind spreekt in zinnen van 3-5 woorden met nog weinig grammaticale structuur.
 • 4 jaar: het kind spreekt in eenvoudige, grammaticale juiste, zinnen.
 • 5 jaar: het kind spreekt in goed gevormde, ook samengestelde zinnen.